DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐCKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Tầm quan trọng của báo cáo tài chính

Tầm quan trọng của báo cáo tài chính không thể được nhấn mạnh hơn. Nó được yêu cầu bởi mỗi và mọi bên liên quan vì nhiều lý do và mục đích. Các điểm sau đây nêu bật lý do tại sao khung báo cáo tài chính lại quan trọng -
 
Giúp và tổ chức tuân thủ các bức tượng và yêu cầu pháp lý khác nhau. Các tổ chức được yêu cầu nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, Cơ quan Chính phủ. Trong trường hợp các công ty niêm yết, hàng quý cũng như kết quả hàng năm được yêu cầu phải được nộp cho Sở giao dịch chứng khoán và công bố.
 
Tầm quan trọng của báo cáo tài chính
 
+ Nó tạo điều kiện kiểm toán theo luật định. Các kiểm toán viên bắt buộc phải kiểm toán các báo cáo tài chính của một tổ chức để bày tỏ ý kiến ​​của mình.
 
+ Báo cáo tài chính hình thành xương sống cho lập kế hoạch tài chính, phân tích, đánh dấu băng ghế dự bị và ra quyết định. Chúng được sử dụng cho các mục đích trên bởi các bên liên quan khác nhau.
 
+ Báo cáo tài chính giúp các tổ chức huy động vốn trong nước cũng như nước ngoài.
 
+ Trên cơ sở tài chính, công chúng lớn có thể phân tích hiệu suất của tổ chức cũng như quản lý của tổ chức.
 
+ Với mục đích đấu thầu, hợp đồng lao động, vật tư chính phủ, vv, các tổ chức được yêu cầu cung cấp các báo cáo tài chính và báo cáo tài chính của họ.
 
Phần kết luận
 
Vì vậy, chúng ta có thể kết luận từ các điểm trên rằng báo cáo tài chính là rất quan trọng từ quan điểm của các bên liên quan khác nhau. Đôi khi đối với các tổ chức lớn, nó trở nên rất phức tạp nhưng lợi ích là nhiều hơn so với phức tạp như vậy. Chúng tôi có thể nói rằng báo cáo tài chính chứa thông tin đáng tin cậy và có liên quan được nhiều bên liên quan sử dụng cho các mục đích khác nhau. Một hệ thống báo cáo tài chính mạnh mẽ và âm thanh trong các ngành công nghiệp thúc đẩy cạnh tranh tốt và cũng tạo điều kiện cho dòng vốn. Điều này sẽ giúp phát triển kinh tế.

Các bài viết mới

Các tin khác

0972.868.960