DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐCKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Mức nộp lệ phí môn bài mới nhất năm 2020

Mức nộp lệ phí đôi với loại thuế thu hằng năm của mỗi doanh nghiệp Bài viết dưới đây chia sẻ Mức nộp lệ phí môn bài mới nhất năm 2020

Thuế môn bài là gì, hình thức thu và đối tượng.

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký. Hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế .

Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh , cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Mức nộp lệ phí môn bài mới

Các Mức nộp lệ phí môn bài mới nhất năm 2020

Theo văn bản pháp luật mới nhất về thuế môn bài thì bậc thuế môn bài đã được bãi bỏ (không còn sử dụng bậc thuế môn bài). Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC.

Thay vào đó, để xác định mức thuế môn bài chỉ căn cứ vào số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư định khi đăng ký kinh doanh.

1. Căn cứ pháp luật

1.1. Và căn cứ vào khoản 1, điều 4, Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11, năm 2016, mức nộp thuế môn bài đã được quy định cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ năm 2018 trở trước. Hoặc được thành lập từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức lệ phí môn bài (đồng/năm)

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

Địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp

1.000.000

 

–  Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã (mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức)

– Căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp không có vốn điều lệ)

– Căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài (tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư)

Đối với doanh nghiệp được thành lập từ ngày 1/07/2019 đến ngày 31/12/2019. Mức thuế môn bài tính như sau:

Căn cứ vào khoản 3, điều 4, thông tư Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11, năm 2016

Số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức lệ phí môn bài (đồng/năm)
Trên 10 tỷ đồng 1.500.000
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 1.000.000
Địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp 500.000

1.2. Và căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài với mức tiền như sau:

STT Doanh thu (triệu đồng/năm) Lệ phí phải nộp
1 Trên 500 01 triệu đồng
2 Từ 300 – 500 500.000 đồng
3 Từ 100 – 300 300.000 đồng

– Căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân (doanh thu)

– Căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài (cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu)

– Mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế (cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm)

LƯU Ý

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

– Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

2. Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2019

Nếu doanh nghiệp bạn thành lập từ năm 2018 trở về trước. Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2019 là ngày 30/01/2019.

Nếu doanh nghiệp bạn thành lập vào năm 2019. Hạn nộp tiền thuế môn bài cũng chính là hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài.

3. Mức phạt nộp chậm thuế môn bài năm 2019

Trường hợp Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 1 – 5 ngày: Cảnh cáo

Trường hợp Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 1 – 10 ngày: mức phạt trung bình 700.000 đồng

Trường hợp Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 11 – 20 ngày: mức phạt trung bình 1.400.000 đồng

Trường hợp Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 21 – 30 ngày: mức phạt trung bình 2.100.000 đồng

Trường hợp Chậm nộp tờ khai thuế môn bài từ 31 – 40 ngày: mức phạt trung bình 2.800.000 đồng

Trường hợp Chậm nộp tờ khai thuế môn bài trên 40 ngày: mức phạt trung bình 3.500.000 đồng


Các bài viết mới

Các tin khác

0972.868.960