DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐCKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Hơn 100 phím tắt Excel 2016 bạn cần biết, cập nhật cho Windows và Mac Các phím tắt tiết kiệm thời gian quan trọng nhất cho Excel 2016 cho cả Windows và Mac

Danh sách phím tắt Excel

Hôm nay dịch vụ làm báo cáo tài chính sẽ chia sẻ với bạn các phím tắt của Excel là một thành phần cơ bản của mô hình tài chính hiệu quả. Rất đơn giản, nó cũng có giá trị thời gian để tìm hiểu chúng. Ở đây, Wall Street Prep đã biên soạn các phím tắt tiết kiệm thời gian quan trọng nhất cho Excel 2016 cho cả Windows và Mac.
 
Nếu có các phím tắt bạn sử dụng mọi lúc mà bạn không thấy ở đây, hãy cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng biểu mẫu nhận xét bên dưới và chúng tôi sẽ thêm chúng.
 
Chỉnh sửa PC Mac
Sao chép Ctrl + C Ctrl + C
Dán Ctrl + V Ctrl + V
Hủy bỏ Ctrl + Z Ctrl + Z
Làm lại Ctrl + Y Ctrl + Y
Tập tin PC Mac
Mở Ctrl + O Ctrl + O
Mới Ctrl + N Ctrl + N
In Ctrl + P Ctrl + P
Tiết kiệm Ctrl + S Ctrl + S
Lưu thành F12 ⌘ + Shift + S
Chuyển đến sổ làm việc tiếp theo Ctrl + Tab ⌘ + ~
Đóng tập tin Ctrl + F4 Ctrl + W
Đóng tất cả các tệp Excel đang mở Alt + F4 Ctrl + Q
Ribbon PC Mac
Hiển thị phím tăng tốc băng Alt  
Hiển thị / ẩn băng Ctrl + F1 ⌘ + Opt + R
Định dạng PC Mac
Hộp thoại định dạng mở Ctrl + 1 ⌘ + 1
Dũng cảm Ctrl + B ⌘ + B
Nghiêng Ctrl + I ⌘ + I
Gạch dưới Ctrl + U ⌘ + U
Định dạng số Ctrl + Shift +! Ctrl + Shift +!
Định dạng phần trăm Ctrl + Shift + % Ctrl + Shift + %
Định dạng ngày tháng Ctrl + Shift + # Ctrl + Shift + #
Chèn / chỉnh sửa nhận xét Shift + F2 Shift + F2
Tăng kích thước phông chữ Alt H Fg ⌘ + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ Alt H Fk ⌘ + Shift + >
Tăng số thập phân Alt H 0  
Giảm số thập phân Alt H 9  
Tăng thụt lề Alt H 6 Ctrl + M
Giảm thụt lề Alt H 5 ⌘ + Shift + M
Dán đặc biệt PC Mac
Dán các định dạng đặc biệt Ctrl + Alt + V T Ctrl + ⌘ + V T
Dán các giá trị đặc biệt Ctrl + Alt + V V Ctrl + ⌘ + V V
Dán công thức đặc biệt Ctrl + Alt + V F Ctrl + ⌘ + V F
Dán nhận xét đặc biệt Ctrl + Alt + V C Ctrl + ⌘ + V C
Thông thoáng PC Mac
Xóa dữ liệu ô Xóa Bỏ Xóa Bỏ
Xóa định dạng ô Alt H E F  
Xóa nhận xét ô Alt H E M  
Xóa tất cả (dữ liệu, định dạng, nhận xét) Alt H E A  
Biên giới PC Mac
Đường viền Outline Ctrl + Shift + & Ctrl + Shift + &
Xóa đường viền Ctrl + Shift + - Ctrl + Shift + -
Đường viền trái Alt H B L ⌘ + Tùy Chọn + Trái
Đường viền phải Alt H B R ⌘ + Tùy Chọn + Phải
Đường viền trên cùng Alt H B T ⌘ + Tùy Chọn + Hàng Đầu
Đường viền dưới Alt H B O ⌘ + Tùy Chọn + Dưới Cùng
Bắt xung quanh một bảng tính PC Mac
Di chuyển từ ô này sang ô khác Mũi Tên Mũi Tên
Chuyển đến cuối dải tiếp giáp Ctrl + Mũi Tên ⌘ + Mũi Tên
Di chuyển một màn hình lên Pgup Fn + Up
Di chuyển một màn hình xuống Pgdn Fn + Down
Di chuyển một màn hình sang trái Alt + Pgup Fn + Tùy Chọn + Tăng
Di chuyển một màn hình sang phải Alt + Pgdn Fn + Tùy Chọn + Xuống
Chuyển đến ô A1 Ctrl + Home Fn + Ctrl + Left
Chuyển đến đầu hàng Nhà Fn + Left
Chuyển đến ô cuối cùng trong trang tính Ctrl + End Fn + Ctrl + Phải
Hiển thị hộp thoại Chuyển đến F5 F5
Chọn dữ liệu trong trang tính PC Mac
Chọn phạm vi ô Shift + Mũi Tên Shift + Mũi Tên
Đánh dấu một dải liền kề Ctrl + Shift + Mũi Tên ⌘ + Shift + Mũi Tên
Mở rộng lựa chọn lên một màn hình Shift + Pgup Fn + Shift + Up
Mở rộng lựa chọn xuống một màn hình Shift + Pgdn Fn + Shift + Down
Mở rộng lựa chọn bên trái một màn hình Alt + Shift + Pgup Fn + Shift + ⌘ + Up
Mở rộng lựa chọn ngay trên một màn hình Alt + Shift + Pgdn Fn + Shift + ⌘ + Xuống
Chọn tất cả Ctrl + A ⌘ + A
Chỉnh sửa dữ liệu PC Mac
Điền vào từ ô bên trên Ctrl + D Ctrl + D
Điền ngay từ ô bên trái Ctrl + R Ctrl + R
Tìm và thay thế Ctrl + F Ctrl + F
Hiển thị tất cả các hằng số F5 Alt S O  
Đánh dấu các ô có nhận xét F5 Alt S C  
Chỉnh sửa dữ liệu khi bên trong ô PC Mac
Chỉnh sửa ô hiện hoạt (chế độ chỉnh sửa) F2 F2
Trong khi chỉnh sửa ô, cho phép sử dụng các phím mũi tên để tạo tham chiếu F2 F2
Xác nhận thay đổi và thoát khỏi ô Đi Vào Đi Vào
Hủy mục nhập ô và thoát khỏi ô Esc Esc
Chèn ngắt dòng trong ô Alt + Enter Tùy Chọn + Nhập
Đánh dấu trong ô Shift + Left / Right Shift + Left / Right
Đánh dấu các mục tiếp giáp Ctrl + Shift + Trái / Phải Ctrl + Shift + Trái / Phải
Chuyển đến đầu nội dung ô Nhà  
Chuyển đến cuối nội dung ô Kết Thúc  
Xóa ký tự sang trái Backspace Xóa Bỏ
Xóa ký tự sang phải Xóa Bỏ Fn Xóa
Chấp nhận đề xuất tự động điền Chuyển Hướng Chuyển Hướng
Tham chiếu một ô từ một trang tính khác Mũi Tên Ctrl + Pgup / Pgdn Ctrl + Fn + Mũi Tên Xuống / Lên
Tính toán PC Mac
Bắt đầu công thức = =
Chèn công thức tự động Alt + = ⌘ + Shift + T
Tính toán lại tất cả các bảng tính F9 F9
Các ô neo (A $ 1 $), chuyển đổi neo (chế độ chỉnh sửa) F4 F4
Chèn một hàm Shift + F3 Shift + F3
Nhập công thức mảng (chế độ chỉnh sửa) Shift + Ctrl + Enter Shift + Ctrl + Enter
Công thức kiểm tra PC Mac
Kiểm tra giá trị ô (chế độ chỉnh sửa) F9 F9
Chuyển sang chế độ xem công thức Ctrl + ~ Ctrl + ~
Chọn tiền lệ trực tiếp Ctrl + [ Ctrl + [
Chọn người phụ thuộc trực tiếp Ctrl + ] Ctrl + ]
Theo dõi tiền lệ ngay lập tức Alt M P  
Theo dõi những người theo dõi ngay lập tức Alt M D  
Xóa mũi tên theo dõi Alt M A A  
Chuyển đến ô cuối cùng F5 Nhập F5 Nhập
Di chuyển bên trong biểu mẫu Excel (hộp thoại định dạng, thiết lập trang, v.v.) PC Mac
Tiến lên từ điều khiển để kiểm soát Chuyển Hướng Chuyển Hướng
Di chuyển từ tab này sang tab khác Ctrl + Tab Ctrl + Tab
Di chuyển lùi từ điều khiển sang kiểm soát Ctrl + Shift + Tab Shift + Tab
Di chuyển trong danh sách Mũi Tên Mũi Tên
Kích hoạt kiểm soát Chữ Cái Được Gạch Dưới Alt
Chuyển đổi hộp kiểm Phím Cách Phím Cách
Đóng hộp thoại Esc Esc
Áp dụng thay đổi Đi Vào Đi Vào
Tiện ích Excel PC Mac
Tính toán lại tất cả các bảng tính F9 F9
Hộp thoại tùy chọn Excel Alt T O ⌘ +,
Truy cập xác thực dữ liệu Alt A V V  
Vào bên trong danh sách thả xuống Alt + Lên / Xuống Tùy Chọn + Lên / Xuống
Chèn bảng dữ liệu (phải đánh dấu ô trước tiên) Alt Một W T  
Sắp xếp phạm vi dữ liệu Alt A Ss Shift + ⌘ + R
Lựa chọn bộ lọc tự động Alt A T  
Chèn bảng tổng hợp Alt N V  
Chèn biểu đồ Alt N R  
Ghi lại macro Alt L R  
Đặt tên cho ô hoặc dải ô Ctrl + F3  Ctrl + L
Thu phóng Alt W Q Crtl + Cuộn Chuột
Điều hướng trên các trang tính và bảng PC Mac
Chuyển đến trang tính tiếp theo Ctrl + Pgdn Fn + Ctrl + Xuống
Chuyển đến trang tính trước Ctrl + Pgup Fn + Ctrl + Tăng
Thay đổi tên trang tính Alt H O R  
Sắp xếp lại thứ tự tab Alt H O M  
Ngăn đóng băng Alt W F F  
Màn hình chia nhỏ Alt W S  
Chuyển đổi từ tab, ruy-băng, ngăn tác vụ, thanh trạng thái F6  
Đóng Trợ giúp Excel (và các ngăn tác vụ khác) Ctrl + Phím Cách C  
Phím tắt hàng và cột PC Mac
Chọn cột Ctrl + Phím Cách Ctrl + Phím Cách
Chọn hàng Shift + Phím Dài Shift + Phím Dài
Xóa (các) hàng / cột Ctrl + - Ctrl + -
Thêm (các) hàng / cột Ctrl + Shift + + Ctrl + Shift + +
Đặt chiều rộng cột Alt H O W  
Chiều rộng cột tự động Alt H O I  
Phù hợp với chiều cao hàng cụ thể Alt H O H  
Nhóm hàng / cột Alt + Shift + Phải Tùy Chọn + Shift + Phải
Hủy nhóm hàng / cột Alt + Shift + Trái Tùy Chọn + Shift + Trái

 

Chúc bạn thành công !


Các bài viết mới

Các tin khác

0972.868.960