Dịch vụ hoàn thuế gtgt toàn quốctruy Lượt Xem:10442

Thông tư 45-BTC , 2019 doanh nghiệp mới thành lập có tài sản cố định do thành viên góp thì trong một số trường hợp kế toán không được tính khấu hao tài sản cố định đó cụ thể  như sau :

 

1. TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

2. TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

4. TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

5. TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).”

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2 sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

6. Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

7. Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.”

8. Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

Vậy tài sản cố định nào được phép khấu hao do thành viên góp ?

1.  Những tài sản này được theo dõi quản lý trên sổ sách của doanh nghiệp.

2. Tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tài sản có đầy đủ chứng từ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp :

+ Biên bản góp vốn.

+ Biên bản đánh giá lại tài sản cố định.

+ Chuyển quyền sở hữu đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu.

 

 

 

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào