Dịch vụ hoàn thuế gtgt toàn quốctruy Lượt Xem:10468
Khúc mắc kế toán viên ngày trung thu :
  1. Chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên khách hàng , vậy chi phí đó đưa vào mục nào.
  2. Hạch toán chi phí thì đưa vào mục nào ? có được trừ khi quyết toán thuế TNDN không !
  3. Khi mua có phải mang hóa đơn về không ? 
  4. . . . .

 

 

hach toan chi phi mua banh
ẢNH : Hạch toán chi phí mua bánh trung thu
 
 
 
    !!Giúp kế toán viên giải quyết bớt băn khoăn KẾ TOÁN ĐỨC MINH xin hướng dẫn Phương pháp hạch toán chi phí mua bánh tặng nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp như sau :
 

Phương pháp hạch toán chi phí như sau :

 

1. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:


Nợ TK 641, 6421 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
         Có các TK 152, 153, 155, 156.


Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.2.Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:


Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)


         Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).


Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


         Có các TK 152, 153, 155, 156


- Bên nhận:


Nợ TK 156, 142, 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
          Có TK 711

 

 

hach toan chi phi mua banh

ẢNH : Chi phí mua bánh trung thu để mục nào

 

>>Hàng hóa đi biếu tặng có được ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN hay không?

 

- Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN của BTC:


“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.
Trước: Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng được xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng.”


Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế Tức là bỏ xác định giá bán theo thị trường chứ không khải là” BỎ XÁC NHẬN DOANH THU TÍNH THUẾ”


Lưu ý:  Đây là quy định về việc bỏ xác định doanh thu để tính thuế TNDN, còn khi xuất hóa đơn các bạn phải xuất theo giá bán nhé !

 

>>Có được tính vào chi phí mua bánh trung thu có được khấu trừ thuế TNDN  không ? 

 

Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng:

 

Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

 

Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng:


Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

 

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Như vậy thì hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

 

 

>> Khi mua quà biếu tặng có cần xuất hóa đơn hay không?

 

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

 

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Theo quy định trên khi doanh nghiệp xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải xuất hóa đơn GTGT.

 

 

 

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn