Dịch vụ hoàn thuế gtgt toàn quốctruy Lượt Xem:10607

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa mua về thừa so với hóa đơn trước trường hợp này kế toán cần hạch toán theo thông tư 200 được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa nhập về dư thừa - khi DN nhập kho toàn bộ số hàng mua ngoài (kể cả số thừa).

Khi hàng thu mua về kiểm nhận, nhập kho, phát hiện thừa so với hóa đơn, công ty nhập kho toàn bộ số hàng mua ngoài (kể cả số thừa).

Kế toán phản ánh toàn bộ số thực nhập, hạch toán:

Nợ TK 1561: Giá trị toàn bộ số hàng mua nhập kho chưa có thuế GTGT.

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng mua tính theo hóa đơn.

Có TK 331: Giá trị thanh toán theo hóa đơn

Có TK 3381: Giá trị hàng mua thừa chưa có thuế GTGT.

hạch toán hàng hóa dư thừa khi nhập kho

Khi nhận được quyết định xử lý số Hàng hóa thừa, tùy theo từng tình huống cụ thể, kế toán sẽ tiến hành ghi sổ như sau:

Nợ TK 3381: Giá trị hàng mua thừa chưa có thuế GTGT trả lại bên bán.

Có TK 1561: Giá trị hàng mua thừa chưa có thuế GTGT trả lại bên bán.

Trường hợp công ty đồng ý mua tiếp số thừa, căn cứ vào hóa đơn GTGT do bên bán lập bổ sung về số hàng thừa, hạch toán:

Nợ TK 3381: Giá trị hàng mua thừa chưa có thuế GTGT

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng mua (theo hóa đơn lập bổ sung)

Có TK 331: Tổng giá thanh toán số hàng thừa.

Trường hợp hàng thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, hạch toán:

Nợ TK 3381: Giá trị hàng thừa không rõ nguyên nhân

Có TK 711: Giá trị hàng thừa không rõ nguyên nhân.

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa nhập về dư thừa - khi DN nhập kho theo số trên hóa đơn.

Khi hàng thu mua về kiểm nhận, nhập kho, phát hiện thừa so với hóa đơn, công ty nhập kho theo số trên hóa đơn. Kế toán ghi nhận số nhập kho theo đúng số lượng, giá trị trên hóa đơn. Số hàng thừa kế toán theo dõi trên sổ riêng.

Khi doanh nghiệp nhập kho hàng hóa theo đúng hóa đơn, hạch toán:

Nợ TK 1561: Giá trị hàng mua nhập kho theo hóa đơn

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn.

Có TK 331: Giá trị thanh toán hàng mua theo hóa đơn.

Phản ánh trị giá hàng thừa:

Trường hợp doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số thừa, căn cứ vào hóa đơn do bên bán lập bổ sung, hạch toán:

Nợ TK 1561: Giá trị hàng thừa chưa có thuế GTGT

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng thừa

Có TK 331: Tổng thanh toán số hàng thừa.

Trường hợp hàng thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, hạch toán:

Nợ TK 1561: Giá trị hàng thừa chưa có thuế GTGT

Có TK 711: Giá trị hàng thừa chưa có thuế GTGT.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn