0972.868.960

Dịch vụ hoàn thuế gtgt toàn quốcThông Tin Công Ty Tnhh Rabbit Marine Services

Mã số Thuế: 0315914649
Ngày Cấp: 2019-09-24
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Công Ty TNHH Rabbit Marine Services
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):Rabbit Marine Services Company Limited
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 175-177 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại:Nguyễn Văn Thích


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 Đại lý
3 Môi giới
4 Đấu giá
5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
6 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
7 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
8 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
9 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
10 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
12 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
13 Vận tải hàng hóa ven biển
14 Vận tải hàng hóa viễn dương
15 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
16 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
17 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
18 Vận tải hành khách hàng không
19 Vận tải hàng hóa hàng không
20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
21 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
24 Dịch vụ đại lý tàu biển
25 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
26 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
27 Bưu chính
28 Chuyển phát

Bạn có thể tham khảo thêm :

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn