0972.868.960

Dịch vụ hoàn thuế gtgt toàn quốcThông Tin Công Ty Cổ Phần Rainforest Ventures

Mã số Thuế: 0316163378
Ngày Cấp: 2020-02-25
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Rainforest Ventures
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):Rainforest Ventures Joint Stock Company
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 90/2 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại:Nguyễn Đắc Thông


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 Đại lý
3 Môi giới
4 Đấu giá
5 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
6 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
7 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
8 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
9 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
10 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
11 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
12 Cung ứng lao động tạm thời
13 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
14 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
15 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
16 Đại lý du lịch
17 Điều hành tua du lịch
18 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
19 Hoạt động bảo vệ cá nhân
20 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
21 Dịch vụ điều tra
22 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
23 Vệ sinh chung nhà cửa
24 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
25 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
26 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

Bạn có thể tham khảo thêm :

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn