Dịch vụ hoàn thuế gtgt toàn quốc


Tài liệu kế toán
Hướng dẫn hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

Hướng dẫn hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

Hướng dẫn hạch toán hàng bán trả chậm trả góp theo thông tư 133 và thông tư 200, hướng dẫn hạch toán các khoản mua bán trả chậm trả góp
Tài sản cố định nào không được phép tính khấu hao do thành viên đóng góp bổ sung T3/2019

Tài sản cố định nào không được phép tính khấu hao do thành viên đóng góp bổ sung T3/2019

Doanh nghiệp mới thành lập việc khấu hao tài sản cố định do thành viên góp tài sản cố định nào không được phép khấu hao bổ sung trong Thông tư 45-BTC
Phương pháp hạch toán chi phí mua bánh trung thu của doanh nghiệp

Phương pháp hạch toán chi phí mua bánh trung thu của doanh nghiệp

Phương pháp hạch toán chi phí mua bánh trung thu của doanh nghiệp tặng nhân viên khách hàng
Hướng dẫn hạch toán hàng hóa dư thừa khi nhập kho mới nhất

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa dư thừa khi nhập kho mới nhất

Hướng dẫn hạch toán hàng hóa mua về thừa so với hóa đơn trước trường hợp này kế toán cần hạch toán theo thông tư 200 được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Hướng dẫn hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động theo TT133 & TT200

Hướng dẫn hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động theo TT133 & TT200

Hướng dẫn hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động là việc cho thuê tài sản ngắn hạn. Bài viết dưới đây chia sẻ đến các bạn hướng dẫn hạch toán chi tiết theo TT133 & TT200
Mua bán hóa đơn DN bỏ trốn bị phạt như thế nào?

Mua bán hóa đơn DN bỏ trốn bị phạt như thế nào?

Mua bán hóa đơn DN bỏ trốn bị phạt như thế nào? 2019
Cách hạch toán phải thu khách hàng theo Thông tư 133

Cách hạch toán phải thu khách hàng theo Thông tư 133

Cách hạch toán hạch toán phải thu khách hàng theo Thông tư 133, bài viết dưới đây hướng dẫn hạch toán các khoản phải thu khách hàng sử dụng tài khoản 131
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cơ quan thuế sai khắc phục như thế nào?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cơ quan thuế sai khắc phục như thế nào?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cơ quan thuế sai khắc phục như thế nào? 2019
Hướng dẫn hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ TK 356– TT 133

Hướng dẫn hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ TK 356– TT 133

Hướng dẫn hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ TK 356– TT 133 hướng dẫn hạch toán quỹ hiện có và tình hình tăng giảm quỹ phát triển khoa và công nghệ
12
0982.686.028